0

Language

                 

LATAA MYYNTIEHDOT TIEDOSTONA TÄSTÄ Myyntiehdot

Tarfi Oy

Palveluhinnasto

Kaikki hinnat materiaaleissamme ja verkkokaupassamme ovat alv. 0%, jos tuotteiden yhteydessä ei ole erikseen muuta mainittu.

Palvelu/Lisä

Hinta euroa (alv.0%)

Rahti jokaiseen tilaukseen

4,90

Pientoimituslisä kaikkiin alle 50 € tilauksiin

7,00

Pikatoimituslisä tilauksiin, jotka ovat normaalin toimituslupauksen ulkopuolella.

50,00

Koneiden huolto – Kaikissa huoltoon liittyvissä kysymyksissä olkaa yhteydessä asiakaspalveluun asiakaspalvelu@tarfi.fi  tai 0207590220

Takuun ulkopuoliset huollot veloitetaan huoltokumppanin laskun perusteella.

Hyllytyspalvelu

Erillisen sopimuksen mukaan

 
Tuotteiden palautuskäytäntö

Tuotteita voi palauttaa Tarfi Oy:lle seuraavin ehdoin. Palautusoikeus on 30 päivää perusvalikoimaamme kuuluvilla, myyntikuntoisilla ja täysillä alkuperäispakkauksessa olevilla tuotteilla. Tuotteista hyvitetään 80 % myyntihinnasta. Palautusoikeutta ei ole valikoiman ulkopuolisilla tilaustuotteilla, kemikaaleilla eikä asiakkaan toiminnasta vioittuneille tuotteilla. Kaikissa palautusasioissa olkaa yhteydessä asiakaspalveluun asiakaspalvelu@tarfi.fi  tai 0207590220.

Tarfi Oy:n yleiset myynnin ehdot

 

§ 1 Soveltamisala

 

1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan, elleivät Tarfi Oy (”yritys”) ja asiakas ole kirjallisesti toisin

sopineet.

1.2   Yrityksen myymät tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön ja niitä myydään ainoastaan yritysasiakkaille (ei kuluttajille). Tuotteita ei myydä jälleenmyytäväksi, vaan ainoastaan asiakkaan omaan käyttöön. 

§ 2 Sopimuksen tekeminen

2.1  Tarjous sitoo yritystä 30 pv ajan tarjouksen päiväyksestä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

2.2  Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä

     tarjouksen. Muussa tapauksessa sopimus syntyy, kun yritys on vahvistanut tilauksen tai

     toimittanut tavaran.  

§ 3 Hinnat

3.1 Hinnat määräytyvät tilauksen tekohetkellä voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

3.2 Hintoihin ei sisälly pakkaus- kuljetus-, vakuutus- tai muita lisäkuluja. Jollei toisin sovita, ne veloitetaan asiakkaalta.

3.3 Arvonlisävero veloitetaan asiakkaalta erikseen.                 

§ 4 Maksuehdot

4.1 Lasku tulee maksaa 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, laskulle kertyy viitekorko +8% suuruista vuosikorkoa määräpäivästä maksupäivään.  

4.2 Jos maksua ei ole suoritettu, veloitamme asiakkaalta maksuhuomautusten lähettämisestä aiheutuvat kulut.

§ 5 Toimitusaika

5.1  Varastosta toimitettavat tilaukset toimitetaan asiakkaalle 24 tunnin kuluessa  

     tilausvahvistuksesta, ellei muuta ole sovittu.  Palvelutuotteiden toimitusaika sovitaan

     erikseen kunkin tilauksen osalta.

5.2  Mikäli toimitus estyy ylivoimaisen esteen tai muun vastaavan ennalta-arvaamattoman syyn vuoksi kuten sota, terrori-isku, kapina, mellakka, vientiä tai tuontia koskeva rajoitus, valuuttarajoitus, yleinen hyödykepula, kuljetuksen estyminen, työtaistelu, luonnonkatastrofi, polttoaineen tai energian säännöstely, tulipalo, alihankkijoiden toimitusten saamatta jäämisen e.m. syistä, toimitusaika pitenee vastaavasti.

5.3 J os toimitus on myöhässä, saa asiakas purkaa sopimuksen edellyttäen, että hän on ensin asettanut toimitukselle uuden kohtuullisen määräajan, eikä tätä määräaikaa ole noudatettu. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää muita vaatimuksia, etenkään vahingonkorvausvaatimuksia, toimituksen viivästymisen johdosta, paitsi jos viivästys on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella .  

§6 Toimitus ja pakkaaminen

6.1.Kuljetusehto on Ex Works Incoterms 2010, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

6.2 Yritys pakkaa ja toimittaa tuotteet asiakkaalle sovitun kuljetusehdon mukaisesti. Mikäli on sovittu, että yritys huolehtii kuljetuksesta, veloitetaan asiakkaalta voimassa olevan hinnastonsa mukaiset kuljetus- ja pakkauskustannukset. Tilausvahvistuksessa määritetään toimituspaikka.

6.3 Jos asiakas ei ole antanut tarkempia ohjeita kuljetusta koskien, lähetämme tuotteet parhaaksi katsomallamme tavalla.

6.4 Yrityksellä ei ole velvollisuutta vakuuttaa tuotteita kuljetuksessa mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden varalta .

6.5 Jos tuotteet ovat valmiina toimitettavaksi ja toimitus viivästyy yrityksestä johtumattomasta syystä, vastuu siirtyy asiakkaalle siitä hetkestä alkaen, kun asiakas on saanut tiedon siitä, että tuotteet ovat valmiina toimitettavaksi.

§ Takuu

7.1 Tuotteille on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu.  

§ 8 Reklamaatiot ja virhevastuu

8.1 Yritys vastaa siitä, että myydyissä tuotteissa ei ole materiaali-, suunnittelu- tai valmistusvirheitä sillä hetkellä, kun vaaranvastuu kohdan 6.2 mukaan siirtyy asiakkaalle.

8.2 Asiakkaan vastuulla on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan vastaan toimituksen.

8.3 Asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 8 pv kuluessa toimituspäivästä reklamoida havaitsemastaan virheestä tai puutteesta yritykselle. Asiakkaan tulee toimittaa yritykselle yksityiskohtainen kuvaus virheestä tai puutteesta. Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen muuten kuin tämän kohdan mukaisesti tehdyn reklamaation perusteella.

8.4 Yrityksen vastuu rajoittuu niihin tuotteiden virheisiin ja puutteisiin, jotka ovat olemassa vaaranvastuun siirtyessä kohdan 6.2 mukaisesti ja jotka todetaan 30 pv kuluessa vaaranvastuun siirtymisestä.

8.5 Mikäli tuote todetaan virheelliseksi, yrityksellä on harkintansa mukaan oikeus korjata virhe tai toimittaa uusi tavara tai ottaa vastaan palautettu puutteellinen tuote ja palauttaa asiakkaalle asiakkaan maksama ostohinta.      

§ 9 Välillinen vahinko

9.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästyksen eikä toimituksen virheellisyyden perusteella vahingonkorvaukseen välillisistä vahingoista kuten saamatta jääneestä voitosta, tuotantotappioista tai muusta seurannaisvahingosta, pois lukien tuotevastuu, eikä yritys ole milloinkaan velvollinen maksamaan tällaisia vahingonkorvauksia.

9.2 Tuotevastuun osalta yritys on vastuussa ainoastaan pakottavan tuotevastuulainsäädännön mukaisista vioista tai turvallisuuspuutteista. Yritys ei vastaa sellaisista vioista tai turvallisuuspuutteista, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tai kolmannen tahon toiminnasta taiväärinkäytöstä,palveluista,asennuksista,ohjeista, muutoksista tai muista vastaavista syistä.

§ 10 Omistusoikeuden pidätys

10.1 Yritys pidättää omistusoikeuden toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kaikki liikesuhteesta johtuvat vaatimukset on täytetty.

     

§ 11 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

11.1   Sopimukseen ja siihen mahdollisesti liittyviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.

11.2 Yrityksen ja asiakkaan väliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaiseman ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli ratkaisua ei löydetä neuvottelemalla kohtuullisessa ajassa, erimielisyydet ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa Helsingin käräjäoikeus ensimmäisenä asteena.

 

Nämä ehdot ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi 28.5.2019 lähtien ja varaamme oikeuden muuttaa niitä yksipuolisesti.